Dansk   |   English

BY + RUM + LANDSKAB

Den voksende tæthed i vores byer udgør både en udfordring og et potentiale for den måde, vi tænker byerne på. Det er vanskeligt at skabe klare billeder, der tegner fremtiden – men vi kan planlægge byrum, så de er inviterende overfor de forandringer, der måtte komme. JUUL | FROST Arkitekter betragter byen ud fra en helhedsorienteret metode. En metode, der netop sikrer robusthed over tid og giver brugerne en central position i aktiveringen og defineringen af det offentlige rum. Denne demokratiske og integrerende tilgang til byrum gør brugerne til aktive medproducenter og skaber ejerskab og identitet og skaber byrum, som er i bevægelse og igen og igen defineres over tid.

For at sikre og anerkende forandringen som præmis i planerne arbejder vi i scenarier og potentialer frem for færdige masterplaner. Vi fokuserer på sammenhængen mellem landskab, bebyggelse og bygning – byens rum i bred forstand. Vores arbejde spænder fra det overordnede byniveau, over udvikling af kvarterer til pladser og passager. Vi laver strategiske planer og urban design. Procesledelse er en af tegnestuens primære ydelser, men vi arbejder også med rådgivning indenfor dialogorienterede byudviklingsprocesser, borgermøder, kick-off seminarer, vox pop-, livsformning- og bylivsanalyser, parallelopdrag- og konkurrencer, internationale seminarer, udstillinger og kommunikation.

Gå på opdagelse i vores by-, rum- og landskabsprojekter her:
By
Byrum
Landskab


Kontakt
Helle Juul
hj@juulfrost.dk