Dansk   |   English

FORSKNING + UDVIKLING

JUUL | FROST Arkitekter har altid blandet forsknings- og udviklingsarbejde med de mere klassiske arkitektdiscipliner by-, bygnings- og landskabsarkitektur. Vi inddrager forskning, fordi vi tror på, at arkitektur har en samfundsmæssig betydning og ikke blot handler om enkeltstående værker, og fordi ny viden efter vores mening er afgørende for, at arkitekturen kan udfylde sin samfundsmæssige betydning.

Forskning er med til at sikre, at arkitekturen rækker ud over sig selv og skubber til en udvikling. Vi involverer os derfor gerne i forsknings- og udviklingsprojekter, og resultaterne af forskningen anvendes praktisk i vores arbejde og videreformidles gennem forelæsninger, workshops og oplæg på konferencer.

JUUL | FROST Arkitekter har bl.a. stået for udviklingsprojektet "Byens rum som udviklingsstrategi," der blev finansieret af Realdania. Projektet afdækker, hvordan byens rum som strategi for byudvikling, transformation og byomdannelse kan bidrage til udviklingen af 'den gode by' – det være sig socialt, kulturelt og arkitektonisk. Projektet fokuserer både på teoretiske studier og på metoders praktiske anvendelighed.

For Universitets- og Bygningsstyrelsen har JUUL | FROST Arkitekter gennemført udviklingsprojektet "Fremtidens Campusområder - fra den akademiske landsby til urban universitetshub". Projektets målsætning har været at kvalificere arbejdet med at fremtidssikre de danske campusområder. 

Tegnestuen uddannede i 2010 arkitektbranchens første erhvervs-Ph.D, Kristine Samson, der med projektet ”Det Performativt Æstetiske Byrum” undersøgte sammenhængene mellem den æstetiske fysiske udformning af byrummet, de oplevelser og erfaringer, der finder sted i det, samt de sociale livsformer, der anvender det.

Download forskningspublikationer / Download research publications
Publiceret
Kontakt os, hvis publikationen Pæreheaven ønskes tilsendt i trykt version.


Kontakt - Forskning
Helle Juul
hj@juulfrost.dk

Mads Møller Angelsø
ma@juulfrost.dk