16.03.2015

Trafikverkets Arkitekturråd

Helle Juul er udpeget som medlem i Trafikverkets Arkitekturråd – rådet för stad och landskap, form och design på baggrund af JFAs kompetence indenfor helhedsorienteret byudvikling. Rådet skal vejlede i komplekse planlægningsspørgsmål, hvor indsigt i tendenser, langsigtet holdbarhed samt kultur- og naturmæssige værdier er centralt: Fakta Trafikverket