20.05.2015

JFA på COPSUM 2015

Partner og udviklingschef Søren Arildskov taler om grønne byrum som udviklingsstrategi med oplægget Smart City V2.0. COPSUM 2015 har fokus på bæredygtig byudvikling som andet end miljøhensyn og klimatilpasning. JFAs mål er netop at skabe byområder, som i et helhedsorienteret greb er fremtidssikrede, mangfoldige og inkluderende. Se programmet hér