03.05.2015

Stationen som visitkort

Det, som skaber et sted, er de mennesker, der opholder sig der. Når Hedehusenes stationsforplads skal omdannes til et 'potentialernes rum', som over året kan være platform for en lang række formål, er det centralt, at borgerne involverer sig med deres særlige lokale kendskab. Mød JFA på Hedemarkedet torsdag 4. juni kl. 15:00-18:00 og se mere om eventen hér