11.08.2015

Boom på DTU

DTU oplever et boom i interessen for studiepladser - de fysiske rammer er en afgørende faktor for et studies evne til at attrahere og understøtte læring. JFAs SKYLAB er et aktuelt bud: Et fornemt eksempel på, hvordan en visionær bygherre i samarbejde med de studerende og rådgiverne kan gøre en udslidt bygning til et symbol på fanden i voldsk gå-på-mod og en livgivende eksperimenterende praksis. (RENOVERPRIS 2015)