02.09.2015

BUSSVEI 2020

Toppen af en boreplatforms fundament var rammen for en workshop faciliteret af JFA. Statens Vegvesen, Jernbaneverket og kommuner var samlet om BUSSVEI 2020, som bliver Europas længste busvej med egen identitet og design. JFA og Multiconsult har vundet opgaven om bybåndet mellem Stavanger og Sandnes, som skal bidrage til en bedre rejseoplevelse, en øget kvalitet i byrummet og dermed et bedre byliv.