03.09.2015

Et urbant Universitetshub

Helle Juul sætter dagsordenen om fremtidens campusområder i dagens Børsen: Udvikling og innovation afhænger i høj grad af mødet mellem mennesker, og det kræver formelle og uformelle mødesteder, som giver social kontakt mellem forskellige segmenter i samfundet. Læs mere HÉR