07.09.2015

Fremtidens arkitekter bygger broer

Helle Juul efterlyser i dagens Berlingske Business en kollektiv bevidsthed om udfordringer, når interesser skal forenes. Hvordan sikrer vi som arkitektstand, at de forskellige interessenter bliver inddraget på en måde, som skaber reel kvalitet og merværdi – økonomisk, æstetisk og samfundsmæssigt? Hvordan sikrer vi, at opdrags­giver prioriterer interessent­inddragelsen – også økonomisk? Se Berlingske Debat HÉR