13.10.2015

Knutepunkt Lierstranda

Drammens Tidende skriver om projektet Mulighetsstudie for knutepunktutvikling Lierstranda i Norge. JFA er af bl.a. Jernbaneverket og Statens Vegvesen inviteret til at give bud på et nyt trafikalt knudepunkt og omkringliggende bystruktur. Partner Søren Arildskov peger på nærheden til Oslo og den særlige natur som potentialer, der skal i spil: BLIR FORSTAD TIL OSLO.