11.11.2015

Framtidens Högskolemiljöer

Helle Juul er inviteret til at tale om campusutveckling, social programmering och kunskapsstaden på konferencen Framtidens Högskolemiljöer i Stockholm 12.-13. november 2015. Se program HÉR.