20.11.2015

Trafikverkets Arkitekturråd

Helle Juul deltager som udpeget medlem i Trafikverkets Arkitekturråd – rådet för stad och landskap, form och designs årlige møde i Stockholm. Rådet vejleder i komplekse planlægningsspørgsmål, hvor indsigt i tendenser, langsigtet holdbarhed samt kultur- og naturmæssige værdier er centralt. JFA er udvalgt på baggrund af sin helhedsorienteret byudvikling og fokus på stationsnære områder.