23.06.2016

Cool Campus

Til tider skal man have mod til at gøre det modsatte: Mest radikalt til værks går forslag 1/16059 der meget håndgribeligt foreslår integrationen mellem campus og bymidte gennem en række deciderede fysiske greb. Her gøres der op med den eksisterende plan, (…) Grebet er blevet ivrigt diskuteret i dommerkomitéen, da der peges på et uforløst potentiale i byen.