15.08.2016

Speciale om planlægningens metoder

Med strategisk byudvikling som hjørnesten i JFAs arbejder opstartes nu et virksomhedspeciale om planlægningens metoder. Mads Møller Angelsø, Filosofi, KBHs Universitet, undersøger med afsæt i JFAs specfikke metode og begrebsapparat, hvorledes forskellige planlægningsmåder er struktureret, og hvilke standarder der fremmer fælles planer, intentioner og værdier.