08.09.2016

Stationspladsen Hedehusene

Byrummet tager form! Den ny stationsplads er en særlig destination, som giver Hedehusene et stærkt brand med fokus på stedets kulturhistoriske og karaktergivende kvaliteter. Vi skaber et sammenhængende byrum, der først og fremmest er et rum for mennesker, hvor det sociale liv prioriteres.