19.09.2016

Campuspladsen indtages

Udemiljøet understøtter Örebro Universitets aktive campusliv med bevægelsesstrøg, mødesteder, opholds- og studiepladser. Campuspladsen har i udformning og materialitet sin egen identitet, der fremhæver pladsens rolle som universitetets samlingssted og invitation til Örebro by.