23.09.2016

Nye perspektiver - Nye ass. partnere

Vi er optaget af forandring og nytænkning af vore ydelser. Derfor styrker vi det faglige ståsted med udnævnelsen af fem associerede faglige partnere, der skal være med til at innovere på metoder, det interne samarbejde, videndeling og udviklingspotentiale. JFA markerer dermed en stærk ambition om fortsat at styrke spændvidden i vores profil.

De fem associerede partnere repræsenterer hver deres tyngde:

Hanna Svensson, Arkitekt
Line Stybe Vestergaard, Landskabsarkitekt MAA
Søren Askehave, Arkitekt MAA
Philip Krogh, Arkitekt MAA
Morten Bilde, Arkitekt, M.Sc.Eng.

Alle bidrager de med viden, som i samspil styrker JFAs allerede solide fundament:

Hanna Svensson arbejder med by-, og campusudvikling med markant erfaring indenfor byrumsscenarier og –analyser. Line Stybe Vestergaard arbejder i krydsfeltet mellem by og landskab med ansvar for JFAs bæredygtighedsprofil i forhold til byers klimatilgang. Søren Askehave har solid baggrund inden for erhverv og bolig med unik evne til at skabe værdi i proces og byggeri. Philip Krogh har med en international baggrund spillet en afgørende rolle i JFAs stærke position i Sverige. Morten Bilde står som BIM (Building Information Modelling) specialist bag JFA som pionerer i skandinavisk sammenhæng på både skitserings-, projekterings-, by, bygnings- og landskabsniveau.

Samlet set har vi fokus på altid at udfordre opgavers indhold og at skabe merværdi for både projekt og klient. Udnævnelsen understøtter dermed JFAs helhedsorienterede tilgang med konsistent sammenhæng mellem alle skalatrin og i alle samarbejdsforhold.