03.04.2017

PLADS TIL ALLE OG PLADS TIL FORSKEL

Tillykke til Hedehusene! Byrum er et konkurrenceparameter for tiltrækning af borgere, virksomheder og investorer og skaber dermed værdi for byen. For JFA handler det om mangfoldighed og sammenhængskraft: Gennemtænkte by- og landskabsrum, som favner bredt – plads til alle og plads til forskel.