23.05.2017

JFA LOUNGE: SAMPLANLÆGNING

At forme sine intentioner: I sit virksomhedsspeciale undersøgte Mads Møller Angelsø med afsæt i JFAs metode og begrebsapparat, hvordan forskellige planlægningsmåder er struktureret, og hvad der fremmer fælles planer, intentioner og værdier. Nu er Mads Cand.mag. i filosofi, fortsat hos JFA og ja - akademiske medarbejdere kan skabe markant merværdi, hvis man selv har modet til at lade sig udfordre af et andet blik.