19.06.2017

JUUL|FROST ARKITEKTERS SML KONCEPT REALISERET IGEN

Sportbyen er et boligprojekt i Hyllie, Malmø, der realiseres efter JUUL FROST Arkitekters S M L konceptboligsystem. Sportsbyen er udviklet ud fra et Active living-koncept, der med udgangspunkt i WHOs sundhedsbegreb fokuserer på en sund levevis.

Målet med sportsbyen er at udvikle et unikt og fremtidssikret boligkoncept, der positionerer og idencificerer området som en sportsby og knytter an til områdets øvrige sportsfaciliteter og rekreative områder.