03.07.2017

LANDSKAB OG BOLIGER I PERFEKT HARMONI

I arbejdet med projektet Køge Kyst sammensmelter JFAs landskabsarkitekter den smukke natur med boligerne. Naturen bliver inviteret indenfor - og boligerne bliver inviteret ud i naturen.

Gårdrummets strandengskarakter består overvejende af enggræs, marehalm og andre arter fra området i kombination med en betonbelægning på stier og opholdsmiljøer. JFAs landskabsarkitekter har ligeledes stor fokus på belysningen i det naturskønne område for at sikre tryg færdsel i porte, kælder og gårdrum på mørke tidspunkter af døgnet - hvor spredte punkter af lyspullerter oplyser de vigtige bevægelser på opholdssteder. Områdets regnvand håndteres med nedsivning og vandrender, der leder vandet delvist synligt ud til afløb.

Se mere om projektet her