07.07.2017

BYGGERIET AF FILMHUSENE PÅ FLYVESTATION VÆRLØSE ER NU STARTET

JFAs associate partner og arkitekt MAA, Søren Askehave, udtaler om projektet: "Gårdrummene er nøje planlagt, så man som beboer føler sig knyttet til sit nabolag - med fælles mål og sammenhold, hvor man har lyst til at hjælpe hinanden.

Ved Filmhusene har det været vigtigt at sikre beboerne et
tilhørsforhold til nabolaget - for det sikrer livskvalitet”

Læs artiklen her