10.08.2017

HEDEHUSENE STATIONSPLADS NOMINERET TIL BROLÆGGERPRISEN 2017

JUUL | FROST Arkitekters transformation af Hedehusene Stationsplads er nomineret til Brolæggerprisen 2017! Det sammenhængende byrum er byens nye mødested, som åbner sig op for mennesker og hverdagslivet.

Lige nu er JUUL | FROST Arkitekters transformation af Hedehusene Stationsplads med i kapløbet om den fornemme hæder Brolæggerprisen 2017. Brolæggerlauget har siden 1986 uddelt Brolæggerprisen til en bygherre, rådgiver, institution eller kommune, der har vist nytænkning og særlig idérigdom i forbindelse med belægningsarbejder.

JUUL | FROST Arkitekter har udviklet Hedehusene Stationsplads til et nyt socialt mødested i tæt dialog med byens borgere. Hedehusene kendetegnes ved, at byen på forskellig vis gennemskæres af tunge trafikale korridorer, der alle vanskeliggør fysiske sammenhænge på tværs. Derfor var det helt afgørende for den fremtidige identitet at få skabt et samlet mødested for beboere, pendlere og besøgende.
I Hedehusene har Stationspladsen fået fornyet liv. Her udspiller hverdagslivet sig, og stationen bliver igen det naturlige krydspunkt for alle typer af udveksling. Transformationen af pladsen tager afsæt i den lokale industrihistorie - en forvandling, der har skabt attraktionsværdi til glæde for byens borgere og rejsende.

STATIONENS STORHEDSTID
De danske stationsbyer opstod mellem 1850 og 1940 som samlingspunkter for handel og håndværk i forbindelse med udbygning af jernbanenettet og landdistrikternes voksende industri. Dermed udgjorde stationen det identitetsgivende træk - et naturligt mødested samt vækstpunkt i stationsbyen.

Helle Juul - Arkitekt, PhD, CEO og Founding Partner - fortæller:
”Ambitionen for Hedehusene har været at gøre Stationspladsen til en destination i sig selv, ved at skabe et levende og attraktivt byrum, der giver folk lyst til at stige af toget, bussen og cyklen. Med andre ord: at sænke farten – og gerne slå sig ned.”


ET SAMLENDE BYRUM
Gennem ét samlende byrum og én sammenhængende flade i røde teglsten har JUUL | FROST Arkitekter skabt en plads, der tager afsæt i de eksisterende stationsbygninger og fejrer byens kulturarv som teglproducent med sin materialitet. Et sted med en fælles referenceramme, der synliggør den historiske forankring.

Bassinet og scenen på Stationspladsen skaber et skiftende byrum, der kan indtages af leg såvel som markedsdage, open air, biograf og andre aktiviteter. Pladsen er samlet i én sammenhængende flade i varm rød tegl, men med overlappende zoner til forskellige formål. Stationspladsen er blevet et byrum, der gør opmærksom på sig selv og har fået en central rolle i Hedehusenes liv.


FAKTA OM PROJEKTET
Projekt: Hedehusene Stationsplads
Bygherre: Høje Taastrup Kommune
Periode: 2015-2017
Areal: 4.750 kvadratmeter
Arkitekt: JUUL | FROST Arkitekter A/S
Trafikingeniør: Atkins A/S
Entreprenør: P.P. Brolægning A/S

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Helle Juul, CEO og Founding Partner: 0045 23242309 | hj@juulfrost.dk
Morten Nielsen, Kommunikationsansvarlig: 0045 32959578 | mn@juulfrost.dk