23.02.2018

JFA LOUNGE: EPISTEMER I LANDSKABSARKITEKTUR OG BYDESIGN

Her på tegnestuen sidder landskabsarkitekten ved siden af bygningsarkitekten, for oftest er landskabet integreret som en del af både vores boligbyggerier og campusudvikling.

I går samlede vi os alle om langbordet, da professor Ellen Braae gjorde os klogere på epistemer i landskabsarkitektur og bydesign: en inddeling af forskellige måder at se på og arbejde med landskaber. For mange et glædeligt gensyn med nogle af studietidens teoretikere og ny inspiration til, hvordan vi kan tilgå vores eget arbejde med landskaber.