02.05.2018

POTENTIALET I KYRKSÆTERØRA - DEN MINIURBANE BY

Vi har lige afleveret et nyt spændende projekt, et parallelopdrag! Opgaven er en del af Bylivsenteret under Norske Arkitekters Landsforbunds større initiativ med fokus på Norges mindre landsbysamfund.

Kyrksæterøra er en smuk lille by i Norge - også kendt som ‘den hvide by’ på grund af dens dominerende hvide træhuse. Byen har en unik kulturhistorie og særegne landskabskvaliteter tæt ved fjorden, elve og stor natur, der indrammer byen.
De kvaliteter har Juul | Frost Arkitekter bragt i spil i vores byanalyse med strategiske forslag til fremtidens miniurbane by.
Byen skal være det nye regionale centrum i Hemne Kommune. Kyrksæterøra skal kunne rumme ændringer i befolkningssammensætningen, og den skal fremstå som et attraktivt visitkort.
Vi har kastet et blik på byens potentialer og kvaliteter. Men vi har også ønsket, at give byen en større urbanitet ved at skabe en tættere by med flere forbindelser og flows, pladser og mødesteder.

Fremtidens Kyrksæterøra skal være en by, der samler oplevelsen af natur, kultur og det urbane ét og samme sted!