31.05.2018

JFA ER GÅET 100% BIM

"Når vi alle arbejder i den samme model kan vi hele tiden se, hvordan vores løsninger og ændringer påvirker det endelige resultat, hvilket i sagens natur betyder, at vores landskabs- og bygningsarkitekter arbejder tættere sammen end nogensinde før." - Line Stybe Vestergaard, Associate partner, landskabsarkitekt MAA Læs BIM Equitys artikel