21.04.2014

Fokus på Landskabet

Landskabsdisciplinen diskuteres aktuelt i medier, hvor bylandskaber og kvarterløft får fokus som vigtigt redskab i byudviklingen. JFA har med sin nye organisation netop styrket det landskabsfaglige felt, som er en integreret del af JFAs projekter i ind- og udland. Nu er associeret landskabsarkitekt Susanne Grunkin valgt ind i bestyrelsen for Dansk Landskabsarkitektforening - vi ser frem til at følge resultaterne.