01.04.2019

HELLE JUUL I TRAFIKVERKETS ARKITEKTURRÅD

1.- 2. april tager Helle Juul til møde i Trafikverkets Arkitekturråd for bl.a. at diskutere ’By og infrastruktur’ og Västsvenska paketet: en af de største investeringer i offentlig transport i Sverige.

For Juul | Frost Arkitekter er byudvikling og infrastruktur to sider af samme sag: Vi oplever, at synergi og merværdi opstår i samspillet mellem infrastrukturen, byens rum, landskabet og det levede liv. Derfor arbejder vi helhedsorienteret og tværfagligt med mobilitet og trafik, hvad enten vi udvikler eller udformer mobilitetsplaner, stations- og metropladser, busveje eller letbaner.

Helle Juul har siden 2015 været udpeget medlem af Trafikverkets Arkitekturråd i kraft af hendes virke som arkitekt og byplanlægger. Trafikverkets Arkitekturråd består af uafhængige tværfaglige eksperter, der vejleder generaldirektøren og Transportstyrelsen i komplekse planlægnings- og designproblemer særligt mht. store projekter. Læs mere om Trafikverkets Arkitekturråd