02/03/2020

“DET ER BERIGENDE AT KOMME UD AF VORES COMFORT-ZONE"

For Juul | Frost Arkitekter er synergien i det tværfaglige samarbejde fundamentet for innovative løsninger. Læs Arkbyg’s interview med Helle Juul om fremtidens sunde byer, internationale samarbejder og konsolideringer i branchen HER.