28.05.2020

BYDELSPARKEN ER KLAR TIL FORÅRSSOL OG -REGN

Den nye bydelspark i den spirende Odense bydel Munkebjerg Park er anlagt - Nu venter vi bare på, at forårssolen og -regnen gør sit og får parken til at gro til.

Den 7.800 m2 store park, tegnet for Barfoed Group, er det samlende landskabsgreb og sociale bindeled for bydelen. Parken vender klimaudfordringer til potentialer i et rekreativt LAR-landskab, hvor hele områdets regnvand opsamles via grøfter i nyanlagte søer. Opsamlingen af regnvand skal skabe grundlag for et frodigt miljø med en høj biodiversitet, der byder på en variation af græsser, stauder, buske og træer.

Dronefoto: Safe-Con/AUP