09.09.2020

VI VENDER KLIMAUDFORDRINGER TIL POTENTIALER

Vores landskab ved Filmhusene på Flyvestation Værløse er udvalgt som eksempel på, hvordan klimaudfordringer kan vendes til potentialer for rekreation og socialt liv. Læs mere om landskabet og arbejdet med Verdensmålene i Danske Arkitektvirksomheders publikation ”De 17 Verdensmål – Sådan kommer I i gang!”