18.11.2020

FLYVESTATION VÆRLØSE I LANDSKAB

Læs om Juul | Frost Arkitekters prisvindende landskabsdesign på Flyvestation Værløse i den nyeste udgave af LANDSKAB.

Det historiske magt- og kulturlandskab har været afsæt for Juul | Frost Arkitekters landskabsbearbejdning på Flyvestation Værløse, hvor natur- og kulturarv flettes sammen med nye programmer og regnvandshåndtering i et hybridlandskab. Landskabskonceptet accentuerer naturværdien og den nærværende kulturhistorie, og det bidrager aktivt til transformationen af flyvestationen fra lukket land til åbent bomiljø og rekreativt område.

Projektet modtog Landezine International Landscape Award 2020 for den anderledes tilgang til landskabstypologien og det afslappede formsprog, der betoner det omgivende landskabs kvaliteter og oversætter dem til den lille skala.