09.02.2021

CENTRAL GADE KOMPLET FORVANDLET

“Jeg er sikker på, at fornyelsen af Reventlowsgade bliver en gevinst for alle i området” - Ninna Hedeager Olsen, Teknik- og miljøborgmester. Tak for de pæne ord, og tak til Københavns Kommune, DSB og særligt MOE for det gode samarbejde.

Den store fornyelse af Reventlowsgade skaber tryghed, bedre forhold for gående og cyklister, 574 nye cykelparkeringspladser og giver bydelen 16 nye træer. Det traditionelle københavnerfortov skaber arkitektonisk sammenhæng, mens forskellige belægninger sikrer tydelig adskillelse mellem cykelparkering, fortov, cykelsti og vejareal.

Læs mere om fornyelsen af Reventlowsgade i VesterbroLIV


Tak til DSB & Mette Willert for det flotte foto!