19.092014

Framtidsbilder:Trondheim

JFA er i samarbejde med Atkins og John Pløger, professor ved UiA i Norge, prækvalificeret til konkurrencen om parallelloppdrag for Framtidsbilder:Trondheim. Vi ser frem til at styrke Trondheims strategiske byudvikling!