26.09.2014

Skt. Lars tager form

Transformationen af Medicinsk Centrum i Skt. Lars parken til ny multifunktionel bygning med skole, plejeboliger og café tager form. JFAs vinderprojekt omdanner det eksisterende fra en indadvendt, lukket struktur til en udvekslende bygning, hvor parkrummet trękkes ind i bygningskroppen visuelt som fysisk. Netop nu er den internationale Engelska Skolan flyttet ind.