til oversigten
luk tekstboks

Forbindelse over banen

PROJEKT Strategi for området omkring Odensebanen
KLIENT Odense Kommune
PERIODE 2002

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Projektets fokus er at skabe forbindelse mellem den tætte midtby, som er karakteriseret af definerede kvartersdannelser og de åbne parkrum, havnearealerne med fritliggende større bygningsvoluminer - samt skabe fokus på forbindelsen af bybygningsmæssig, landskabelig og arkitektonisk karakter.

At bevæge sig på tværs af banen har i Odense haft en specifik betydning. Banen deler byen samt skaber et tomrum - og er dermed fysisk adskillende. Men banen er også historisk betydningsfuld. Et udfyldt rum i folks bevidsthed og derfor mentalt forbindende, forklarende og identitetsbærende.