til oversigten
luk tekstboks

Fremtidens Campusområder

PROJEKT Udviklingsprojekt med fokus på de fysiske rammer for universiteter
KLIENT Universitets- og Bygningsstyrelsen
PERIODE 2007

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


For at understøtte de indholdsmæssige mål for globaliseringsstrategien ”Fremgang, Fornyelse og Tryghed” iværksatte Universitets- og
Bygningsstyrelsen udviklingsprojektet ”Projekt Campus”, som sætter fokus på de fysiske rammer for universiteterne.

Projektet har til formål at anskueliggøre og dokumentere, hvad gode studie- og forskningsmiljøer er således, at de fysiske omgivelser og faciliteter kan justeres eller udbygges til at understøtte den ønskede udvikling om, at danske universiteter bliver blandt verdens bedste videregående uddannelsesinstitutioner.

”Fremtidens Campusområder” omfatter en analyse af udvalgte internationale campusområder samt en kortlægning af danske campusområders aktuelle stade. Undersøgelsen er gennemført af JUUL I FROST Arkitekter, og peger på, hvordan danske campusområder kan udvikles fremover med robusthed overfor fremtidige behov i forhold til bygningsstruktur, flydende faggrænser, nye former for social interaktion, nye læringsformer med videre.

SE RAPPORTEN HER
Publikationer