til oversigten
luk tekstboks

Masterplan for Randers Kaserne

PROJEKT Transformering af nedlagt militært område til ny bydel
KLIENT Freja Ejendomme A/S
PERIODE 2002 - 2003

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Kvarteret får et ansigt udadtil og et grønt rekreativt strøg med nye boliger, som leder ud i øvelsesterrænet.

Kasernens eksisterende bygninger kan rumme meget varierede funktioner: boliger, uddannelsesinstitutioner, kontorvirksomheder, værksteder, sport og fritidsaktiviteter, som tilsammen vil danne et centrum af aktiviteter i Nordbyen.

Projektet arbejder med tre skalatrin, fra byniveau over bydelen til bebyggelsesniveauet, og udvikles via vidensindsamling og analyse som basis for skitsering og afprøvninger, der resulterer i et plangrundlag for fremtidige udviklingscenarier.

Masterplanen er udviklet i dialog mellem alle områdets interessenter og er baseret på en etapevis udvikling. Målet er en robust og fleksibel strategiplan, som kan indpasse forskellige behov fra brugere og investorer samt danne grundlag for en lokalplan for området.