til oversigten
luk tekstboks

Strukturplan for Vejle Syd

PROJEKT Udvikling af erhvervsområder i Vejle Syd
KLIENT Vejle Kommune
PERIODE 2002 - 2003
AREAL 178,6 hektar

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


I arbejdet med udviklingen af erhvervsområder i Vejle syd har JUUL | FROST Arkitekter lagt stor vægt på at bevare den landskabelige kvalitet, kulturlandskabet samt markere og indpakke fremtidige udbygningsområder i en styret landskabsstruktur.

Der er udlagt en stor robust udviklingsramme opdelt i tre etaper. Udviklingsrammen er styret af det eksisterende kulturlandskab. De udlagte grunde er i projektet angivet 15.000 kvadratmeter, de skal være fleksible samt kunne opdeles og udstykkes i varierende størrelser på tværs af de udlagte landskabsstrukturer.

En gennemgående allé udgør den infrastrukturelle sammenbindende rygrad. Som en sløjfe bevæger alleén sig gennem de fremtidige etaper. Alleens dobbeltrækkede sølvløn understreger vejens bevægelse gennem de forskellige områder. Som en homogen landskabelig figur skærer den sig gennem de regulært formede erhvervsøer og danner den fysiske forbindelse mellem de tre områder.