til oversigten
luk tekstboks

Råvarebygningen på CBS

PROJEKT Transformering af industribygning til bygning for undervisning og forskning
KLIENT Copenhagen Business School
PERIODE 2004

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Konceptet er baseret på idéen om fremtidens læringsmiljø. Konsekvensen er rum med stor fleksibilitet og tilpasningsdygtighed.

Rummene skal være tilpasningsdygtige overfor den spontanitet og omskiftelighed, som arbejdsformen lægger op til, og der skal være plads til skiftende arbejdssituationer og forskellige møbleringer.

Læringsrummene i forslaget spænder vidt i karakter fra meget store til helt små rum med forskellig rumhøjde, åbenhed og kompleksitet. Der er lagt stor vægt på at optimere anvendeligheden af alle arealer. Kun få af gangarealer kan ikke samtidig kan møbleres og benyttes.

Der er en klar graduering i husets offentlighedsgrader. Man bevæger sig successivt fra offentlige til mere private rum. Rummene er klart definerede, og alle overgange markeres med klare forbindelser. Bevægelsen rundt i bygningen er rationel og overskuelig. Der er gode visuelle forbindelser i alle retninger inde i huset, som både fremmer orienteringen i bygningen og øger kontakten mellem rummene og brugerne.