til oversigten
luk tekstboks

Vandtorvet

PROJEKT Moderne by- og oplevelsestorv
KLIENT Egvad Kommune
PERIODE 2004

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Vandtorvets hovedidé tager udgangspunkt i ønsket om at skabe identitet og sammenhæng, således at pladsen på den ene side fremstår som et identitetsskabende pladsrum, for samtidigt at danne afsæt for en genkendelig fælles bevægelsesflade.

Med åbningen mod åen inddrages Bybækken som et aktiv i byens rum og skaber et naturligt omdrejningspunkt for spontan ophold i direkte tilknytning til Bybækken. Vandtorvet bliver et rekreativt opholdsrum som kan bruges til koncerter og andre aktiviteter.

På Vandtorvet placeres en mindre bygning i form af et café og depot, hvorfra der vil være mulighed for udskænkning på dage med særlige aktiviteter på pladsen.