til oversigten
luk tekstboks

Bedre Billigere Boliger

PROJEKT Opførelse af 260 boliger i tre etaper
KLIENT De Forenede Ejendomsselskaber
PERIODE 2001 - 2008
AREAL 27.000 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Projektet tager afsæt i den græske rumopfattelse Chora, hvor rummets eksistens og kvalitet ses i relation til de objekter, der indtager og positionerer sig i rummet - det være sig landskab, bebyggelse, bygning og individ.

Der etableres dermed en konsistent helhedsorienteret relation mellem alle projektets rumlige niveauer uanset skalatrin. Rummet og bebyggelsens organisering ses som en kontekstuel situation - et scenarium vi som kroppe er involverede i.

Bebyggelsen organiseres omkring bevægelsen gennem et serielt forløb af kvalitative forskelle og mellem typer af rumlige karakterer. Det identitetsskabende træk i bebyggelsens organisering er det nordsydgående halvoffentlige pladsforløb, der skaber en intern stilfærdig bykarakter.

Bebyggelsen er opdelt i tre åbne storkarréer, som hver især knyttes sammen og identificeres omkring et pladsrum placeret i forbindelse med det nord- og sydgående bevægelsesforløb.