til oversigten
luk tekstboks

Boliger Herstedlund

PROJEKT 111 boliger
KLIENT FB Herstedlund Aps
PERIODE 2002 - 2009
AREAL 12.300 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Boliggruppe 5 er en af i alt syv ellipseformede boliggrupper, som hver især danner en tæt sammenhængende bebyggelse i indtil tre etager. Boliggruppe 5 får en selvstændig identitet og vil med sin karakteristiske profil udgøre et markant element i det samlede boligområde.

Der opstår spændende og varierede bolig- og opholdsarealer med god kontakt til det interne ankomstrum og husene imellem. Med de varierede bygningskroppe og den frie placering af bygningskroppene opnås en stor variation i rummene mellem husene og i det samlede udtryk.

Ankomstrummene er overskuelige og karakteriseres af faste belægninger, let og opstammet beplantning samt nogle definerede overgange til de private opholdsarealer, som vender ud mod ankomstrummene. Indgangene til de enkelte boliger fremstår synligt, så det for besøgende er let at orientere sig.

Etagespring, altaner og tagterrasser er alle med til give variation til bebyggelsen. Udformningen af terrasser og altaner vil udtrykke en åbenhed over for beboere og besøgende. Boligindretningen er fleksibel i forhold til forskellige familiemønstre og fremtidige funktionskrav.