til oversigten
luk tekstboks

Vallensbæk Rygrad

PROJEKT Vallensbæk Rygrad - Den levende by
KLIENT Vallensbæk Kommune
PERIODE 2007

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Rygradsprojektet er en overordnet strategisk udviklingsplan for hele Vallensbæk Kommune med Vallensbæk Torvevej som det centrale omdrejningspunkt.

Vejen løber på tværs gennem kommunen og skal bearbejdes for at synliggøre dens forløb, fremhæve omgivelserne, skabe oplevelsesarealer og ikke mindst variation langs dens samlede forløb.

En drejebog beskriver bevægelsen fra start til slut og indeholder guidelines for en langtidsstrategi for den fremtidige byudvikling. Drejebogen formulerer en klar design- og udviklingsstrategi i form af et idékatalog over løsningsmuligheder - som kan omdanne Vallensbæk Torvevej til et moderne vejforløb, der honorerer kommunens kvalitet og visioner.

Flere steder langs forløbet bearbejdes delområder i selvstændige masterplaner:

I Nordmarken opføres et rekreativt boligområde med varierede boligtyper, nye mødesteder og funktioner, der integrerer hele bydelen.

Ved Vallensbækvej placeres et nyt fritids- og wellnessområde, der bliver samlingspunkt for de alsidige fritids- og servicetilbud, som allerede findes eller bliver etableret i kommunen.

Centeret ved Stationstorvet udbygges med detailhandel, service, kulturelle aktiviteter og boliger.