til oversigten
luk tekstboks

Professionshøjskolen UCC

Projekt: Bygherrerådgivning for Professionshøjskolen UCC/Campusudvikling
Klient: Professionshøjskolen UCC
Periode: 2009 - 2011
Areal: 55.000 m²

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Fra seminarium til udvekslende campus - JFA har været bygherrerådgiver i en omfattende samlokaliseringsproces for Professionshøjskolen UCC, der uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker med mere. Formålet har været at rådgive UCC om hvordan, man kan samle UCC på én lokalitet i København. 2009-2011 har JFA været ansvarlige for en proces, der inkluderer kortlægning og screening af udvalgte lokaliteter, samt brugergruppeinterviews med repræsentanter for alle UCCs fagligheder for at afdække fremtidige behov. Bygherrerådgivningen baserer sig på en helhedsorienteret tilgang, der inddrager de bymæssige, fysiske, sociale og læringsmæssige behov. JFA har gennemført processen for den konkrete rum-programmering og har derudover udarbejdet et programoplæg for samlokaliseringen på Carlsberg. Målet er at bidrage til udviklingen af et nyt UCC, der med nytænkende rammer tilgodeser innovative læringsmiljøer, samt skabe et campusområde, der udveksler med byen. Opgaven har bestået af 1) Kortlægning, 2) Studieture, 3) Seminarier, 4) Interviews, 5) Rumprogram, 6) Stedlig afprøvning og 7) Byggeprogram for Carlsberg Ejendomme.