til oversigten
luk tekstboks

Letbane i Odense

PROJEKT Rådgivning om bypotentialet i forbindelse med etablering af letbane
KLIENT Bystrategisk Stab - Odense Kommune
PERIODE 2009 - 2010

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Som et led i bestræbelserne for at gøre Odense midtby bilfri skal der etableres en letbane.

Forunder­søgel­serne for etableringen af letbanen er nu færdiggjorte og er gennemført som et samarbejde mellem Bystrategisk Stab, JUUL | FROST Arkitekter samt Grontmij | Carl Bro og Atkins.

JUUL | FROST er ansvarlige for kortlægning, analyser og strategier for de overordnede og lokale byrums­potentialer, der opstår i forbindelse med letbanens realisering. Målet er at identificere og kortlægge, hvordan letbanen resulterer i merværdi for Odense med hensyn til økonomi, branding, udvikling og klima.

For at udarbejde kvantitative målinger af merværdien har tegnestuen udviklet et særligt merværdikompas, der måler på miljø-, økonomisk-, kulturel-, social- og mobilitetsmæssig merværdi i forhold til letbanen og to andre løsninger.

JUUL | FROST Arkitekter har desuden koordineret idéer og visioner mellem Odenses eksisterende udviklingsplaner samt sikret, at letbanens potentialer forholder sig til de fastlagte målsætninger i Mobilitetsplanen - udfærdiget i 2008 af Odense Kommune i samarbejde med JUUL | FROST Arkitekter.

LÆS MERE OM LETBANEPROJEKTERNE
Thomas B. Thriges Gade
Mobilitetsplanen
Bystrategisk Stab