til oversigten
luk tekstboks

Det performativt æstetiske byrum

PROJEKT Arkitektbranchens første ErhvervsPhD
PERIODE 2007 - 2010

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


”Det performativt æstetiske byrum” er det første ErhvervsPhD projekt nogensinde, som udløser en ErhvervsPhD grad indenfor arkitektbranchen.

Kristine Samson, cand.mag. og PhD, har udarbejdet projektet, der er forankret i et samarbejde mellem JUUL | FROST Arkitekter og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet.

Med analyser af blandt andet JUUL | FROST Arkitekters udviklingsarbejde omkring Varvstaden i Malmø og af High Line i New York, kortlægninger af hvordan man planlægger i en verden under forandring samt en kulturhistorisk udlægning af den performative æstetik i det 20. århundrede, præsenterer "Det performativt æstetiske byrum" forskellige perspektiver på det performative byrum.

Projektet er udarbejdet i tæt samspil med det tværfaglige arbejde, der er dokumenteret i udgivelserne Byens rum I og II. Begge bøger er publicerede under det Realdania-finansierede udviklingsprojekt, Byens rum som udviklingsstrategi, som har været forankret hos JUUL | FROST Arkitekter.

JUUL | FROST Arkitekter har valgt ErhvervsPhD ordningen for at understøtte tegnestuens eksisterende forskningsafdelings tværfaglige organisation. En anden bevæggrund er et stigende behov for innovation indenfor tegnestuens arbejdsområde. Et af midlerne til at styrke innovationen er forsknings- og ud­viklings­projekter, der skaber ny indsigt, som efterfølgende skal operationaliseres og udvikles til funktionelle redskaber.