til oversigten
luk tekstboks

Campus Risø

PROJEKT Campusrådgivning og campusplan
KLIENT Danmarks Tekniske Universitet
PERIODE 2010 - 2011
AREAL 230.000 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


Udvikling af campusplan for Risøs igangværende konvertering fra atomforsøgsanslæg til national­laboratorium for bæredygtig energi.

I løbet af processen kortlægges blandt andet, hvilke typer laboratorier, der er behov for i fremtiden, hvordan de kommende laboratorier kan implementeres i den eksisterende bygningsmasse, og hvor der kan opføres nye laboratoriebygninger.

Samtidig skulle det vurderes, at såfremt eksisterende laboratorier nedlægges og flyttes til nye bygninger, hvorvidt disse eksisterende bygninger kan konverteres til nye formål. Campus Risøs remtidige forsknings- og udviklingsmiljø etableres via et helhedsorien­teret greb, hvor forskellige behovskategorier interagerer og understøtter hinanden.