til oversigten
luk tekstboks

Chalmers Tekniske Højskole

PROJEKT Parallelopdrag om udviklingen Johanneberg Science Park
KLIENT Akademiska Hus og Chalmers Tekniska Högskola
PERIODE 2010
AREAL 81.500 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


"Potentialet Chalmers - Business meets academia" er JUUL | FROST Arkitekters forslag til udviklingen af Johanneberg Science Park (JSP) på Chalmers Tekniska Högskola.

JSP skal være præget af mødesteder, hvor Science Parkens virksomheder integreres, eksponeres og sammenflettes med den akademiske viden og undervisning, der dagligt finder sted på campusområdet. Der placeres blandede akademiske og science-funktioner i JSP. Derudover skal der fortættes og funktioner skal koncentreres i området, således at den samlede løsning understøtter bæredygtige løsninger og giver muligheder for at skabe synergi mellem business og academia.

Målet er at transformere monofunktionelle områder, ufleksible bygninger og funktioner, der lukker sig om sig selv og erstatte dem med multifunktionalitet, tilpasningsdygtige og robuste bygninger og udadvendte funktioner. På den måde synliggøres vidensområder og vidensproduktionen i området.

Processen har inkluderet rådgivningsseminarier for Potentialet Chalmers.