til oversigten
luk tekstboks

Kvarnholmen

PROJEKT Forslag i parallelopdrag vedrørende ny bebyggelse
KLIENT KUAB - Kvarnholmens Utvecklings AB ved KF Fastigheter AB og JM AB
PERIODE 2011
AREAL 23.200 kvadratmeter

Vis beskrivelse Skjul beskrivelse


I Kvarnholmen i Stockholm etableres en bebyggelsesstruktur, der udnytter områdets unikke karakteristika. Der opereres med rumdannelser - både med hensyn til det bymæssige rum og landskabsrummet.

Desuden udvikles et tværgående forbindelsesforløb, der sikrer en kontinuerlig ud­veksling mellem de etablerede by- og landskabsrum. De to rum nedskaleres via kiledannelser, der bliver semioffentlige rum, hvor det urbane og det landskabelige føres helt ind til boligerne. Bygningen skaleres løbende i forhold til konteksten og når op i 5 - 7 etagers højde.

I det bymæssige rum etableres bymæssige funktioner og aktiviteter, som tilskynder forskel­lige former for uformelt og formelt samvær. Landskabsrummet bearbejdes for at skabe en række rekreative oplevelsesmu­ligheder - blandt andet etableres en lysning, der omdannes til en land­skabslounge.

Bakkehuset er navnet på villaen, der er placeret i den østlige del af området og indeholder 11 boliger. Bygningen er en vigtig aktør, der i et volumenmæssigt samspil med bebyggelsen bidrager til at skabe en markeret ankomstsituation fra Kvarnholmsvägen ind til selve boligområdet.